Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка capatect buntstein sockelputz 691

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Toepassing

Meerkleurensierpleister voor toepassing binnen en buiten conform DIN EN 15824.
Toe te passen als afwerklaag op organische en minerale ondergronden. Buiten in combinatie met diverse Capatect-isolatiesystemen, op beton en mineraal pleisterwerk. Bijzonder goed geschikt op basements.

Eigenschappen

 • oplosmiddel- en weekmakervrij
 • waterdampdoorlatend
 • zeer goed te reinigen
 • mechanisch hoog te belasten
 • eenvoudig te verwerken door speciale combinatie van bindmiddel en natuursteenkorrel

Verpakking

Kleur

01 carbon, 02 metall, 03 aluminium, 04 asphalt, 05 nebel, 06 kiesel, 07 lava, 08 schiefer, 09 strand.

Vanaf 100 kg zijn speciale kleurcombinaties af fabriek te leveren. Vraag vooraf naar de levertijden.

Glansgraad

Opslag

Maximale korrelgrootte

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Schudgewicht (droog)

Hechttreksterkte

Brandweerstand

Wateropnamecoëfficiënt

Materiaalbasis

Product-nr.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Oude pleisterlagen is verstevigend of isolerend voorstrijken noodzakelijk.
Nieuwe pleisterlagen 3 tot 4 weken onbehandeld laten.
Bij toepassing op basements met Capatect WDVS moet de wapeningslaag volledig afgebonden en droog zijn.

Verwerkingsmethode

De ondergrond voordtrijken met Putzgrund 610. De kleur van het voorstrijkmiddel afstemmen op de eindlaag volgens onderstaande tabel.

Kleur
Capatect Buntstein-
Sockelputz 691
Kleur
Putzgrund 610
als voorstrijklaag
(conform) Caparol 3D-System plus)
01 CarbonFerro 25
02 MetallFerro 25
03 AluminiumGranit 40
04 AsphaltVenato 25
05 NebelGranit 45
06 KieselGranit 55
07 LavaCameo 40
08 SchieferVenato 45
09 StrandJade 20

De sierpleister vooraf met een langzaamdraaiend roerwerk grondig mengen. De verwerkingsdikte kan met een weinig water, max. 1 %, worden ingesteld.

De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korreldikte op de volledig gedroogde voorstrijklaag aanbrengen en gladmaken. De sierpleister gelijkmatig en zonder aanzetten aanbrengen. Het is aan te bevelen de sierpleister na een weinig aandrogen met een schone spaan nogmaals glad te strijken.

Op grote, doorgaande vlakken zonder onderbreking met voldoende personeel de sierpleister aanbrengen.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Eventueel aangebracht plakband voor aandrogen van de sierpleister verwijderen.

Verbruik

Verwerkingsomstandigheden

Droogtijd

De ondergrond tijdens de droogfase tegen regen beschermen, eventueel door steiger afdekken met zeildoek.
Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na ca. 24 uur oppervlakkig droog en ca. 1 week volledig droog en te belasten.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Читайте так же:
Что то съедает штукатурку

Reinigen gereedschap

Attentie

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat busconserveermiddelen: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Capatect Buntstein-Sockelputz 691

Toepassing

Gebruiksklare meerkleurensierpleister voor buiten en binnen conform DIN EN 15824.

Toe te passen op basement (sokkel) als eindlaag van organische en minerale ondergronden buiten bijv. in de diverse Capatect gevelisolatie-systemen, op beton en mineraal pleisterwerk.
Binnen op gipskartonplaten of onderpleisters van de mortelgroep PIV.

Eigenschappen

 • oplosmiddel- en weekmakervrij
 • waterdampdoorlaatbaar
 • zeer goed te reinigen en resistent
 • mechanisch zeer belastbaar
 • gemakkelijke verwerking wat betreft optrekken en glad maken door een optimale combinatie van bindmiddel en natuursteenkorrel

Verpakking

Kleur

01 Carbon, 02 Metall, 03 Aluminium, 04 Asphalt, 05 Nebel, 06 Kiesel, 07 lava, 08 Schiefer 09 Strand

Op vraag, bij minimum afname van 100 kg, speciale kleuren leverbaar af fabriek.

Opslag

Maximale korrelgrootte

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Hechttreksterkte

Brandreactie

Wateropnamecoëfficiënt

Product-nr.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Oude pleisterlagen is verstevigend of isolerend voorstrijken noodzakelijk.
Nieuwe pleisterlagen 2 tot 4 weken onbehandeld laten.
Bij toepassing op basements met Capatect thermische gevelisolatie moet de wapeningslaag volledig afgebonden en droog zijn.

Verwerkingsmethode

Voorstrijken

De ondergrond voorstrijken met Putz­grund 610 in onderstaande kleur. De Putzgrund 610 op kleur maken met Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA) volgens onderstaande tabel, met ColorExpress of (zie tabel), of af fabriek.

De inhoud met een langzaam draaiende mixer grondig oproeren. Om de consistentie te verbeteren kan met een klein beetje water — max. 1% water — verdund worden.

De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op 1,5-voudige korreldikte op de volledig gedroogde voorstrijklaag aanbrengen en gladmaken. De sierpleister gelijkmatig en zonder aanzetten aanbrengen. Het is aan te bevelen de sierpleister na een weinig aandrogen met een schone spaan nogmaals glad te strijken.

Samenhangende vlakken zonder onderbreking behandelen.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Eventueel aangebracht plakband voor aandrogen van de sierpleister verwijderen.

Verbruik

Verwerkingsomstandigheden

Droogtijd

De ondergrond tijdens de droogfase tegen regen beschermen, eventueel door steiger afdekken met zeildoek.
Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 u oppervlakkig droog en belastbaar en na 1 week volledig droog.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Читайте так же:
Штукатурка ветонит технические характеристики гост

Reinigen gereedschap

Materiaalbereiding

Attentie

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voo professioneel gebruik

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN OF DE HUID, onmiddellijk zorgvuldig met water afspoelen. Voorkom lozing in het milieu.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antifcentrum 070/245 245

Штукатурка по экструдированному пенополистиролу

Экструдированный пенополистирол (в просторечье — пенопласт) получают вспениванием под давлением гранул стирола. Он состоит из мелких воздушных пузырьков с тонкими стенками, склеенных между собой. Плиты, образованные такими пузырьками, очень легкие, обладают низкой теплопроводностью, устойчивы к коррозии и гниению. Несмотря на то, что в обиходе плиты их экструдированного полистирола продолжают называть пенопластом, их свойства отличаются. Простой пенопласт менее прочный, больше впитывает воду, и, практически, не применяется в современном строительстве.

Почему надо штукатурить фасад, утеплённый пенополистиролом

Популярность плит из экструдированного полистирола для наружного утепления фасада связана с его свойствами:

 • низкая стоимость;
 • высокие тепло и шумоизоляционные свойства;
 • простая технология монтажа, позволяющая самостоятельно закрыть ими фасад своего дома.

Но при всех плюсах у этого материала есть несколько минусов:

 • плиты крайне неустойчивы к воздействию ультрафиолета, ветра, осадков и со временем могут потерять свои свойства;
 • дом, утепленный экструдированным пенополистиролом выглядит не эстетично.

Для компенсации этих минусов пенопласт покрывают отделочным материалом.

Типы отделочных смесей

Штукатурные работы подразумевают выравнивание и защиту поверхности небольшим слоем специальной смеси. Отличие смесей для пенополистирола в том, что в их состав входят вещества, хорошо проникающие в пористую структуру пенопласта. Такие смеси могут использоваться для внутренних работ и наружной отделки фасада.

Два основных вида штукатурной смеси для пенопласта: минеральная и акриловая.

Минеральная штукатурная смесь:

 • состоит из смеси цемента, извести и минеральных заполнителей;
 • устойчива к атмосферным осадкам и температурным перепадам;
 • обладает высоким уровнем адгезии;
 • срок службы порядка 10 лет.

Основной недостаток этого вида в том, что она мало эластична и со временем фасад может покрыться трещинами.

 • состоит из смеси акриловых смол и минеральных веществ;
 • эластична;
 • устойчива к атмосферным явлениям и колебаниям температуры;
 • обладает высокой степенью адгезии;
 • срок эксплуатации до 25 лет.

Основные недостатки этого вида смеси: высокая цена и способность впитывать грязь.

Технология штукатурных работ

Сложность оштукатуривания плит из пенопласта связана с тем, что стена, покрытая этим материалом имеет ряд особенностей:

 • гладкая и плотная фактура поверхности плит с малым количеством неровностей и микропор;
 • низкая проницаемость для жидкостей;
 • разница в коэффициенте теплового расширения пенопласта, штукатурного слоя и материала, из которого изготовлена стена. Следствием этого может быть растрескивание отделки;
 • низкая впитывающая способность.
Читайте так же:
Штукатурка выравнивание стен показать

Все эти особенности усложняют отделку фасада, утеплённого пенополистиролом.

Работы по оштукатуриванию утеплённого фасада можно сделать своими руками при температуре окружающего воздуха от +5°С до + 35°С. Нижнее ограничение температуры понятно: мокрый фасад при более низкой температуре не будет высыхать, а верхнее связано с тем, что при более высокой температуре воздуха из штукатурной смеси быстро испаряется влага и с ней будет невозможно работать. После монтажа своими руками плит пенопласта на фасад, отделку надо провести как можно раньше, чтобы пенополистирол не подвергался воздействию атмосферных факторов.

Расчет штукатурной смеси

Существуют специальные смеси, предназначенные для предварительного наклеивания армирующей сетки и нанесения штукатурки для пенополистирола.

Они выполняют ряд функций:

 • защищают плиты пенопласта от ультрафиолета;
 • сглаживают температурные перепады и компенсируют разницу в коэффициентах температурного расширения;
 • защищают хрупкий утеплитель от механических повреждений.

Приготовление клея

Сухую смесь надо развести в соответствии с инструкцией на упаковке. Лучше готовить небольшими порциями, чтобы она не успевала высыхать.

Для первого этапа работ (наклеивания армирующей сетки) смесь лучше развести несколько жиже, чем указано в инструкции. Вымешивать клей лучше в два этапа: перемешать, дать постоять 5 — 10 минут, и снова перемешать.

Подготовка утеплённого фасада к штукатурным работам

После разведения штукатурной смеси (можно до этого) фасад необходимо подготовить для оштукатуривания:

 1. Убедиться, что шляпки всех «грибов», которыми крепили пенопласт к стене, равномерно утоплены в материал. Выпирающие дюбели надо забить глубже. Если не получается забить дюбель, его лучше заменить.
 2. Щели между плитами пенопласта заполнить специальной пеной для утеплителя.
 3. Неровности плит, выступающие над общей поверхностью, обработать специальной тёркой.
 4. Закрыть откосы и углы сначала армирующей сеткой, затем перфорированным металлическим уголком.

После предварительной подготовки можно приступать к наклеиванию сетки.

Оклеивание армирующей сеткой

Технология штукатурных работ по экструдированному пенополистиролу сильно отличается от обычного оштукатуривания каменной поверхности. Во — первых на плитах пенопласта надо закрепить армирующую стекло сетку, чтобы обеспечить надёжное сцепление штукатурного слоя с утеплителем. Во — вторых плиты надо обработать, для надёжного сцепления с ними сетки, чтобы впоследствии сетка вместе со штукатуркой не отвалилась от фасада.

Порядок наклеивания сетки из стекловолокна:

 1. Для надёжного сцепления сетки с утеплителем, пенопласт перед наклеиванием сетки надо процарапать острым инструментом (можно обычным гвоздём), делая через каждые 8 — 10 сантиметров штрихообразные вертикальные полосы и образуя небольшие углубления.
 2. Сетку нарезать полосами удобного в работе размера.
 3. Нанести поверх плит слой клеящей смеси 3 — 5 мм, затем аккуратно руками распрямить полосы сетки по клею, слегка вжимая её в смесь. Сетку клеить внахлёст на 10 — 15 см.
 4. Пройтись по всей поверхности, покрытой сеткой, гладилкой, равномерно вжимая ячейки сетки в клеевой состав.
Читайте так же:
Шпаклевка или штукатурка стен своими руками

После окончания приклеивания сетки смесь надо высушить не менее суток. Когда она высохнет по всей поверхности надо пройтись рукой с пластиковой тёркой, обклеенной наждачной бумагой. Это первый этап затирки.

Выравнивание поверхности

После оклеивания фасада сеткой и высыхания смеси надо выровнять поверхность перед нанесением финального слоя штукатурки по пенополистиролу. Для этого клеевой состав, которым фиксировалась сетка, наносят шпателем по всему фасаду ещё в один слой около 3 мм толщиной. При нанесении этого слоя надо постараться выровнять оставшиеся неровности перед финишной штукатуркой. Затем, фасад минимум на сутки оставляют на просушку.

Финишная штукатурка по пенополистиролу

Работы по нанесению финишного слоя штукатурки на плиты пенопласта проводят в несколько этапов:

 1. Сначала подготовленный к отделке фасад покрывают слоем грунтовки. Грунт подбирают в зависимости от свойств финишного слоя штукатурки и наносят валиком с коротким ворсом.
 2. Раствор для финишного слоя надо приготовить без комков, консистенции сметаны.
 3. Широким шпателем раствор наносят поверх грунта и тщательно разравнивают. При необходимости процедуру можно повторить дважды, дав время первому слою просохнуть.

Когда последний слой финишной штукатурки высохнет, фасад можно покрасить.

Утепление фасада с помощью плит из экструдированного полистирола, с последующим оштукатуриванием, конечно, процесс трудоёмкий. Необходимо строгое соблюдение всех технологических этапов процесса, соблюдение температурного режима проведения работ, использование качественных материалов. Но достигнутый результат стоит потраченного времени и сил.

Технология штукатурки по минвате (минеральной, каменной вате) фасадной

Уменьшение теплопередачи с помощью отделочных материалов позволяет сократить потери тепла, а также экономить на коммунальных платежах. В качестве утеплителя минеральная вата получила популярность за счет того, что ее можно использовать на различных типах фасадов.

Виды минеральной ваты

Минеральную вату подбирают в зависимости от того, какую функцию она должна выполнять. Поэтому перед покупкой требуется изучить все характеристики отделочного материала.

Плотность минваты

Плотность строительного материала формируется на этапе производства. То есть если требуется утеплить стену, не всегда следует выбирать толстый рулон.

Если отделка выполняется внутри помещения, то рекомендуется плотность минваты 30-80 кг/м³. Такой материал будет выполнять функцию шумоизоляции. Для проведения уличных работ рекомендуется использовать продукцию, плотность которой составляет 130-160 кг/м³. Вентилируемые фасады отделывают минеральной ватой, плотность которой 80-130 кг/м³.

Монтажный материал может продаваться в рулонах и плитах. В последнем варианте предусмотрена возможность выбрать толщину (от 5 до 15 см). В большинстве случаев для отделки фасадов используют минвату в плитах, толщина которой 10 см.

Читайте так же:
Штукатурить пеноблок штукатуркой старатели

Производители каменной ваты

 • Rockwool (серия Фасад Баттс);
 • Ursa (Geo Фасад);
 • Isover (Фасад и Пластер);
 • Knauf (TS 032 и TS 034 Aquastatik);
 • Технониколь (Isobox Фасад).

Достоинства и недостатки

 • шумоизоляцию;
 • паропроницаемость;
 • устойчивость к грибкам;
 • устойчивость к коррозии;
 • экологичность;
 • легкость монтажа;
 • огнеупорность;
 • низкую теплопроводность.

 1. Необходимость выполнять монтаж с использованием армированной сетки. Если не соблюдать технологию укладки, то на фасаде могут образовываться трещины.
 2. Большинство видов минеральной ваты (при условии отсутствия верхнего защитного слоя, т.е. штукатурки или другой отделки) впитывают воду. Из-за этого снижаются теплоизоляционные свойства материала.

Выбор штукатурки для фасада

Чтобы защитить минвату от воздействия внешних факторов, необходимо подобрать соответствующую смесь для отделки фасада.

 • способность состава равномерно распределяться по рабочей поверхности;
 • устойчивость к механическому и химическому воздействию;
 • паропроницаемость;
 • водоотталкивающие свойства.

Минеральная

Основой минеральной штукатурки является цемент. Для повышения пластичности и адгезии в состав включены специальные добавки. Прочность материала для отделки повышается за счет волокон микрофибры. Продается штукатурка в сухом виде, т.е. перед использованием ее необходимо приготовить. Инструкция по замешиванию рабочего раствора указывается продавцом на упаковке.

Акриловая

Акриловая штукатурка по минвате содержит акриловые смолы и небольшой процент минеральных компонентов.

 • долговечность;
 • устойчивость к температурным перепадам;
 • высокую адгезию;
 • влагонепроницаемость;
 • легкость нанесения.

Силикатная

В составе содержатся акриловые смолы и силикат калия. Штукатурка обладает такими свойствами, как пластичность, паропроницаемость и долговечность. Не требует приготовления, т.к. сразу продается готовой к использованию.

При использовании данной штукатурки дополнительно необходимо обработать поверхность силикатной грунтовкой.

Силиконовая

В качестве основы под штукатурку необходимо использовать силиконовую грунтовку. К недостаткам относят высокую стоимость продукции.

 • устойчивость к поражению грибком;
 • хорошая адгезия;
 • нетоксичность материала;
 • не притягивает грязь;
 • паропроницаемость;
 • пластичность.

Технология оштукатуривания минваты

Штукатурку по минеральной вате рекомендуется наносить при температуре +15…+25°C.

 • кельма;
 • шпатель;
 • грунтовка;
 • кисть или валик;
 • клеевой раствор;
 • стекловолоконная сетка.

Как держится штукатурка на минвате

Армирующая сетка поможет минвате держаться на поверхности фасада. Ее закрепляют на стене с помощью специального клеящего раствора. Другой способ — зафиксировать армирующий слой саморезами. Места стыков сетки делают внахлест. Перед тем как приступить к оштукатуриванию стен, необходимо дождаться полного высыхания клеевого раствора.

Оштукатуривание стен

Перед нанесением штукатурки стены обрабатывают грунтовкой. Чтобы избежать неравномерности покрытия и пропусков, рекомендуется наносить 2 слоя. Перед повторным нанесением грунтовки следует дождаться полного высыхания первого слоя. В противном случае состав начнет отходить (скатываться). Штукатурку наносят и выравнивают по стене шпателем.

После оштукатуривания поверхность можно покрасить или придать ей фактуру. Для этого используются специальные составы, которые предназначены для декоративной отделки (например, короед).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector